مقالات

اهمیت وب سایت در تجمیع مشتریان

اهمیت وب سایت در تجمیع مشتریان

به عنوان صاحبان کسب و کار ملزم به شناساندن فعالیت کاری خود به مصرف کنندگان هستیم، در غیر این صورت ریسک بزرگی انجام داده ایم

این ریسک با نداشتن وب سایت برای آگاهی بخشیدن به مشتریان ایجاد می شود. در واقع با طراحی وب سایت تجارت خود ویترینی جذاب برای ارائه محصولات و خدمات خود به گستردگی جهان بدست می آوریم که پس از برآورد هزینه ای که در مقابل این سرمایه گذاری معظم که به عمل می آوریم، در می یابیم که آنچه در سرمایه گذاری های ایجاد مکان های فیزیکی برای تجارتمان لحاظ نموده ایم، چقدر مقرون به صرفه است. آنچه محرز است در فروشگاه یا دفاتر تجاری هزینه های زیادی ازقبیل هزینه برق و شارژ و حقوق کارمندان و ... به صورت ماهانه و هزینه هایی مانند بیمه و دارایی و شهرداری و ... به صورت سالانه را تقبل می کنیم که اکثر آنها در کسب و کار الکترونیکی حذف خواهند شد.

Related Articles