مقالات

افتخاری دیگر برای دانشگاه شیراز

افتخاری دیگر برای دانشگاه شیراز

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا

پنج دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت ایران و دانشگاه شیراز در آخرین رتبه‌بندی نظام کیو اس حضور دارند.

دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، دانشگاه تهران با رتبه۶۰۰-۵۹۱ ، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱ و دانشگاه شیراز با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ پنج دانشگاه برتر ایرانی در رتبه‌بندی کیو اس هستند. این درحالی است که تا سال ۲۰۱۶ فقط دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۸۰-۴۷۱ و دانشگاه تهران با رتبه ۶۰۰-۵۵۱ در این نظام رتبه‌بندی حضور داشتند.

 
 
منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۲۱ شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی پنج سال گذشته (۲۰۱۵-۲۰۱۹ ) دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس ( Scopus) است و  تعداد یک هزار و ۲ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته‌اند.
 
 

موفقیت دانشگاه شیراز به عنوان قطب حوزه IT , ICT در این رتبه بندی رو به تمام فارغ التحصیلان و اساتید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 
 

Related Articles