سرویس های ما

سرویس های مرکز

مرکز طراحی و تولید وب سایت مهندس توارا ارائه می دهد

انتخاب دامنه (دومین) به عنوان اولین گام برای طراحی وب سایت

دامنه com.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
150000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه net.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
180000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه org.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
199000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه info. (ویژه)

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
70000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

انتخاب فضای میزبان (هاست) به عنوان دومین گام برای طراحی وب سایت

هاست لینوکس ایران IR-1

 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
39000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-2

 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
59000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-3

 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
89000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-4

 • ۱۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
25000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-5

 • ۲۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
35000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-6

 • ۳۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
45000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-7

 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
55000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-8

 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
85000 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-4

 • الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
49000 تومانسالانه

هاست لینوکس اروپا EU-2

 • ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
79000 تومانسالانه

هاست لینوکس اروپا EU-3

 • ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
12900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-4

 • د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
17900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-5

 • ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
24900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-6

 • و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
31900 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 1

 • ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۱ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۵۱۲ مگابایت مصرف رم
40000 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 2

 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۲ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۱۰۲۴ مگابایت مصرف رم
60000 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 3

 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۳ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۲۰۴۸ مگابایت مصرف رم
80000 تومانماهانه