سرویس های مرکز

مرکز طراحی و تولید وب سایت مهندس توارا ارائه می دهد

نیاز سنجی مشتریان

تعامل فراگیر با مشتریان جهت دستیابی به استراتژی های هماهنگ برای همسو شدن مولفه های وب سایت جهت نیل به هدف

درک و شناسایی هدف

تعیین رسالت و ماموریت وب سایت با در نظر گرفتن چشم انداز کسب و کار، اهداف وب سایت جدیدمان را معین می نماید

تعیین محدوده پروژه

تعیین ساختار صفحات، چیدمان و عناصر اصلی و رنگ ها و نهایتا جدول زمانی از جمله ویژگی ها برای تحقق هدف است

ایجاد نقشه وب سایت

آغاز گود برداری در نقشه وب سایت و تعیین ارتباط چگونگی محتوا و محدوده پروژه با به کار گیری اصول طراحی وب سایت

چیدمان محتوای وب سایت

آغاز محتوای وب سایت در صفحات مجزا با در نظر گرفتن اصول ثابت نگه داشتن آن حول موضوع در زمینه مورد بحث

جادوی مولفه های بصری

شروع به کار با عناصر بصری ضمن رعایت معماری وب سایت و الگوی مشتری و استفاده از ابزار این تکنیک

لحاظ ملزومات سئو

استفاده از آخرین متد سئو و نحوه رتبه بندی در گوگل و دیگر موتور های جستجو برای ماندن در کورس رقابت

آنالیز وب سایت

بررسی وب سایت از نظر طراحی، امنیت، ارتباط با مشتری و بازار هدف و در نهایت ترمیم و تکمیل پروژه

همراهی و آموزش مشتریان

همراهی با مشتریان ضمن آموزش مدیریت وب سایت در وارد کردت محتوا، تصاویر، فیلم و انیمیشن و ارتباط با کاربران

انتخاب دامنه (دومین) به عنوان اولین گام برای طراحی وب سایت

دامنه com.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
150000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه net.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
180000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه org.

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
199000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

دامنه info. (ویژه)

 • دسته بندی دامنه های وب سایت
70000 تومانیک سال به انضمام دامنه ir.

انتخاب فضای میزبان (هاست) به عنوان دومین گام برای طراحی وب سایت

هاست لینوکس ایران IR-1

 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
39000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-2

 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
59000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-3

 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
89000 تومانشش ماهه

هاست لینوکس ایران IR-4

 • ۱۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
25000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-5

 • ۲۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
35000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-6

 • ۳۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
45000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-7

 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
55000 تومانماهانه

هاست لینوکس ایران IR-8

 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • قرارگیری تمامی اطلاعات بر روی دیسک های پرسرعت SSD (Full SSD)
 • ارایه خدمات بر روی سرورهای قدرتمند
 • ارایه منابع سخت افزاری منصفانه
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • گواهینامه SSL رایگان
 • بک‌آپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه از تمامی اطلاعات
 • محل دیتاسنتر ایران
85000 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-4

 • الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
49000 تومانسالانه

هاست لینوکس اروپا EU-2

 • ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
79000 تومانسالانه

هاست لینوکس اروپا EU-3

 • ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
12900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-4

 • د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۶۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
17900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-5

 • ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۸۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
24900 تومانماهانه

هاست لینوکس اروپا EU-6

 • و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
31900 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 1

 • ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۱ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۵۱۲ مگابایت مصرف رم
40000 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 2

 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۲ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۱۰۲۴ مگابایت مصرف رم
60000 تومانماهانه

هاست لینوکس ویژه VIP 3

 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۳ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۲۰۴۸ مگابایت مصرف رم
80000 تومانماهانه